4-pijps Koelen en verwarmen met warmterecuperatie

De INTEGRA-line is ontworpen om aangesloten te worden op een vierpijpsinstallatie.

Daarom is hij uitgerust met twee gescheiden secties, een warme (condensor zijde) en een koude (verdamper zijde).

Dit toestel laat toe terzelfdertijd warm en koud water te maken in apparte circuits, om zo de verschillende behoeften in een gebouw te kunnen bevredigen.

Er zijn drie verschillende mogelijkheden onafhankelijk van de weersomstandigheden :

§  Productie van koud water (toestel functioneert zoals een normaal koudwateraggregaat)

§  Productie van warm water (toestel functioneert als warmtepomp)

§  Gecombineerde productie van warm en koud water (toestel functioneert als een koudwateraggregaat met totale warmterecuperatie) Het toestel werkt dan als een water/water machine.

Het omschakelen van bovenstaande mogelijkheden gebeurt door middel van een microprocessor, terwijl er geprobeerd wordt om een zo gunstig mogelijk opgenomen vermogen te krijgen.

Productie van koud water :

Het toestel werkt als een normaal koudwateraggregaat en haalt de warmte uit het water en geeft dit af aan de buitenomgeving door middel van een luchtgekoelde condensor. Het water wordt gekoeld in een warmtewisselaar.

Productie van warm water :

Werkt zoals een traditionele warmtepomp welke warmte haalt uit de buitenomgeving (lucht/freon warmtewisselaar) en brengt het water dat naar de applicatie gaat op een hogere temperatuur (freon/water warmtewisselaar). Het grote verschil hier is, in tegen stelling met een traditionele warmtepomp, dat er gebruik gemaakt wordt van een apparte warmtewisselaar (recuperatie warmtewisselaar). Om zo de twee warme en koude secties uit elkaar te houden.

Productie van warm en koud water (warmterecuperatie):

Wanneer er gevraagd wordt om zowel warm als koud water ter zelfdertijd te produceren werkt deze als een koudwateraggregaat met totale warmterecuperatie. De warmte gehaald uit het condensatieproces wordt aangewend voor de productie van warm water.